تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

استوکیومتری واکنش متان با بخار آب برای تولید متانول

   *•.¸♡ ɨɢʀɛɢ ♡¸.•* .
  12 فروردین 15:48

4 پرسش 64 پاسخ 153 امتیاز
شیمی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

-یک کارخانه تولید متانول، از واکنش متان با بخار آب برای تولید مواد اولیه لازم استفاده(واکنشگاه 1).در واکنشگاه 2 ازCOو H2 تولید شده متانول تهیه میشود(هیدروژن اضافی در سلولهای سوختی به کار میرود). به ازای تولید هر کیلو گرم هیدروژن اضافی مورد استفاده در سلولهای سوختی ، چند کیلوگرم متانول به دست می آید؟


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   Mobin s
12 فروردین 22:51

0 پرسش 4 پاسخ 4 امتیاز

جواب گزینه 3..............................

   Bᴇɴʏᴀᴍɪɴ Mᴀɢʜsᴏᴜᴅɪ
18 فروردین 19:46

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

گزینه الف.................