تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

علت ایجاد صدای دوم قلب

   Smne _
  12 فروردین 15:11

35 پرسش 61 پاسخ 341 امتیاز
زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

صدای دوم قلب ( تاک )
1_علت ایجاد :
2_محل شنیدن در چرخه قلب :
3_نزدیک ب کدام موج :
4_پس از شنیدن آن خون وارد :


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   Who am I?
12 فروردین 19:33

4 پرسش 5 پاسخ 44 امتیاز

1- بسته شدن دریچه های سینی
2- پایان انقباض بطنی یا شروع استراحت عمومی
3- اواخر موج T یا کمی بعد از قله T
4- با شنیده شدن صدای دوم تا تموم شدن موج صداش همه دریچه ها بستن ولی سیاهرگ ها همیشه خون را در هر زمان زمانی وارد دهلیز ها می کنن(البته به غیر از موقعی که دهلیز ها منقبض می شن که تو کتاب نیومده)

1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   Who am I?
12 فروردین 21:40

4 پرسش 5 پاسخ 44 امتیاز

نه زمانیه که هر 4 دریچه قلب بسته ان پس خون نه وارد بطن میشه نه سرخرگا ولی همونجور که گفتم وارد دهلیز ها میشه

   Smne _
12 فروردین 19:59

35 پرسش 61 پاسخ 341 امتیاز

یعنی چهارمیه نمیشه خون وارد بطنها میشود؟