تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

اگر ایکس به توان دو به اضافه یک به روی ایکس به به توان دو مساوی ۱۸ باشد ...

   محمد .
  12 فروردین 14:46

3 پرسش 0 پاسخ 19 امتیاز
ریاضی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

سلام لطفا سوال زیر را با راه حل حل کنید خیلی ممنونم
اگر ایکس به توان دو به اضافه یک به روی ایکس به به توان دو مساوی ۱۸ باشد مقدار ایکس به توان ۳ منهای یک به روی ایکس به توان ۳ چند است ؟


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   ابوالفضل قربانی
23 فروردین 12:35

3 پرسش 7 پاسخ 23 امتیاز

.....دو جواب دارد
۷۶ و-۷۶.....