تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

غلظت مولی محلولی حاصل از مخلوط دو محلول با مولاریته های مختلف

   امیررضا جدیری
  12 فروردین 14:42

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
شیمی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

غلظت مولی محلولی حاصل از مخلوط ۲ لیتر محلول ۰/۲ مولار سدیم هیدروکسید با ۸ لیتر محلول ۰/۱مولار آن چقدر است؟


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   
14 فروردین 0:12

12 پرسش 107 پاسخ 217 امتیاز

مال من 0.12 به دست اومده
خب شما 0/1 رو در 8 و 0/2 رو در 2 ضرب می کنید بعدش اعداد ب دست اومده رو باهم جمع می کنیم ینی: 0/8 0/4=1/2مول
خب 1/2مول تقسیم بر 8 2=10
پاسخ نهایی 0/12 هس

   محمدجواد دهقان
8 اردیبهشت 13:07

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

محلولی 200 گرمی از کلسیم فسفات، نسبت به یون Ca , ppm ۴۰۰ میباشد. این محلول نسبت به یون تقریبًا چند است

   امیرحسین رضایی
12 فروردین 15:52

0 پرسش 4 پاسخ 14 امتیاز

سلام وادب فکر کنم من که میشه بگیم که حجم دو محلول یکی هست که ۲لیتره حالا طبق رابطه مولاریته که میشه مول برابر با غلظت مولی ضرب در حجم می آیم مول هر کدوم رو حساب میکنیم و و از آنجایی که مخلوط شده مول ها ر باهم جمع میکنیم و انگار مقدار مول مخلوط بدست می آمده حالاومول رو که داریم . حجم کل هم که ۲ داریم میتونیم طبق رابطه غلظت مولی مخلوط رو محاسبه کنیم .....که فکر کنم جواب آخر میشه ۶دهم .

خدانگهدار