تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

رسم خط به معادله 3y=x-6

   --yasna --
  10 فروردین 0:23

20 پرسش 3 پاسخ 119 امتیاز
ریاضی نهم دوره اول متوسطه

خط به معادله زیر را رسم کنید.
3y=x-6


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   Mobina Panahi
10 فروردین 12:38

10 پرسش 271 پاسخ 738 امتیاز

کافیه فقط به ایکس ات عدد بدی اما قبلش ضریب وای رو ببر اون طرف تساوی تا وای تنها بشه بعد به جای ایکس عدد بذار توصیه میشه که یا صفر باشه یا عدد مخرج باشه بعد وای رو حساب کن و خطت رو رسم کن=)

   خالد قاضی
10 فروردین 0:49

0 پرسش 270 پاسخ 650 امتیاز

سلام برای رسم خط کافیه دو نقطه از خط تعیین کنید بعد ان رارسم کنید
برای اینکار می توانید معادلتون به صورت استاندار بنویسید y=1/3x-2
ممیز به عنوان تقسیم حساب کن
به ایکس صفر میدیم وای میشه منفی دو پس یک نقطه صفر و ومنفی دو
نقطه دوم به ایکس ۳میدیم وای ۱-میشه
نقطه دوم ۳و۱- میشه
حالا با توجه به دو نقطه راحت خط رسم می شود
با تشکر قاضی دبیر ریاضیات