تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

سرعت امواج الکترومغناطیسی چه تفاوتی با هم دارند؟

   حسین حسن خانی
  9 فروردین 22:05

27 پرسش 3 پاسخ 145 امتیاز
علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه

سرعت امواج الکترومغناطیسی چه تفاوتی با هم دارند؟


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   علیرضا پیروزی
11 فروردین 11:08

0 پرسش 178 پاسخ 768 امتیاز

سرعت نور به صورت
c=1/√με
بیان میشود؛ سرعت امواج الکترومغناطیس در خلاء باهم برابرند و با رفتن از محیطی به محیط دیگر سرعت آنها تغییر میکند ولی دامنه،بسامد، طول موج که از ویژگی های چشمه است، ثابت می ماند.