تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

ترجمه ی جمله: یااباءالغزلان مایئستم من رجوع ذلک الغزال امهات الفراخ مایئست

   ابوالفضل بنی عامریان
  9 فروردین 17:01

1 پرسش 2 پاسخ 5 امتیاز
عربی هشتم دوره اول متوسطه

لطفا ترجمه جمله <<یااباءالغزلان مایئستم من رجوع ذلک الغزال امهات الفراخ مایئست>> را بگویید.


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   aryana soccer
9 فروردین 18:11

33 پرسش 223 پاسخ 774 امتیاز

اینا اصن نمیخونن با هم...یه بار در بارع اهو میگع یه بارم دربارع جوجع میگع ....ربطی ندارن باهم کع ):

   M من ۳نفرم.خودم.غرورم.اون روی سگم
9 فروردین 20:51

2 پرسش 135 پاسخ 403 امتیاز

اره راس میگه چه ربطی داش؟؟؟؟؟؟