تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

در قلب بطن،دهلیز،سینی چه هست و کارش چیست؟

   Ghazal Amiry
  9 فروردین 16:51

6 پرسش 20 پاسخ 53 امتیاز
علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه

در قلب بطن،دهلیز،سینی چه هست و کارش چیست؟


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   R Z
9 فروردین 17:29

0 پرسش 8 پاسخ 38 امتیاز

بطنها محلی هستند که خون بعد از ورود به دهلیزها به انها وارد میشود و از انجا به اندام ها بدن پمپاژمیشود دهلیزها محلی بالای بطن ها که خون ابتدا به انها وارد و بعد با باز شدن دریچه های دهلیزی بطنی به بطن وارد میشود و دریچه های سینی کارش این است که وقتی خون وارد شده به سرخرگ ها قصد برگشت به بطن ها را دارد بسته شده و مانع این اتفاق میشود که این بسته شدن به صورت صدای دوم قلب شنیده میشود

   Ghazal Amiry
10 فروردین 11:13

6 پرسش 20 پاسخ 53 امتیاز

ممنونم از همه ی شما..........

   امیرحسام بیاض
9 فروردین 17:29

1 پرسش 61 پاسخ 85 امتیاز

به دو تا حفره های پایینی قلب میگن بطن
به تا حفره ی بالایی قلب میگن دهلیز
دریچه های سینی ، دریچه هایی که ابتدای رگ های خروجی از بطن که آئورت و ششی هست قرار داره
دهلیز ها خون رو پمپ میکنن داخل بطن و بطن ها خون رو پمپ میکنن داخل رگ ها که رگ ها یکیشون به کل بدن میره و یکی دیگشون به شش میره برای تبادل گاز