تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

کتابی با نیروی افقی به سطح دیواری قائم می‌فشاریم تا نیافتد، کدام نیرو با چه اندازه‌ای مانع از افتادن کتاب می‌شود؟

   Mehran Best MSNM
  9 فروردین 15:46

23 پرسش 142 پاسخ 447 امتیاز
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

کتابی به جرم 2 کیلوگرم را مطابق شکل با نیروی افقی 200 نیوتون به سطح دیواری قائم می‌فشاریم تا نیافتد، کدام نیرو با چه اندازه‌ای مانع از افتادن کتاب می‌شود؟
(g=10N/kg)

1-نیروی اصطکاک - 20N
2-نیروی اصطکاک جنبشی - 20N
3-نیروی F فشاری - 200N
4- نیروی تکیه‌گاه - 200N


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   Erfan Ghasemian
9 فروردین 16:28

0 پرسش 1 پاسخ 11 امتیاز

گزینه‌ (1) اصطکاک ایستایی .

خب اول باید ببینیم چه نیرویی به این کتاب وارد میشه ، ۲۰۰N فشار به دیوار رو ول کن ! بریم سراغ نیرویی که به پایین کتاب وارد میشه که به اون میگن وزن . سوال شتاب گرانش رو داده ۱۰ نیوتون بر کیلوگرم . پس طبق فرمول _ وزن = جرم x شتاب گرانش _ میتونیم نیروی وزن کتاب رو محاسبه کنیم . —۲ ضربدر ۱۰ -- که معادل ۲۰ نیوتون میشه . به سوال نگاه کن ، گفته رو دیوار ثابت مونده .
پس باید نیرویی در خلاف جهت باشه که با نیروی وزن برابری کنه که بو اون میگیم اصطکاک ایستایی ... پس نیروی اصطکاک ایستایی باید ۲۰ نیوتون باشه !

2  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   NAFAS MSNM
9 فروردین 16:26

7 پرسش 53 پاسخ 422 امتیاز

میشه گزینه ۱
چون چیزی‌که باععث سقوطش میشه نیروی وزنشه که برابر ۲۰ نیوتون و روبه پایین هست
پس باید نیرویی برعکسش به همون اندازه به سمت بالا بهش وارد بشه که مانع سقوطش بشه و اون همون اصطکاکه