تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

پروکاریوت و یوکاریوت چه سلول هایی هستند؟

   پر امینی
  9 فروردین 15:39

1 پرسش 1 پاسخ 5 امتیاز
علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه

پروکاریوت و یوکاریوت چه سلول هایی هستند؟


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   علی شهابی
9 فروردین 15:46

12 پرسش 125 پاسخ 621 امتیاز

متن زیر رو سرچ کن
همه فرقاشو گفته
http://biologyazimi.blogfa.com/post/44

   Sti :) شمارش تا ۱۳ روز دیگه .
9 فروردین 16:40

15 پرسش 224 پاسخ 1033 امتیاز

ماده وراثتی در سلول برخی جانداران ، درون پوششی قرار داره و درنتیجه هسته تشکیل میشه که بهشون یوکاریوت یا هوهسته ای میگن
در سلول برخی جانداران هم پوششی در اطراف ماده وراثتی وجود نداره و درنیجه هسته تشکیل نمیشه که بهشون پروکاریوت یا پیش هسته ای میگن (همه باکتری ها پروکاریوتن)

   زهرا باغی تبار
9 فروردین 16:06

3 پرسش 11 پاسخ 46 امتیاز

سلول های پروکاریوت : سلول هایی هستند که هسته سلول و مواد وراثتی داخل آن غشا مشخصی ندارد و مواد درون هسته ( همان مواد وراثتی ) در سیتوپلاسم پراکنده است. مانند : تمام باکتریها
اما سلول های یوکاریوت: سلولهایی هستند که هسته آنها غشای مشخصی دارد. مانند: جانوران ، گیاهان ، قارچها ، آغازیان و....

   padide ovi
10 فروردین 2:59

0 پرسش 8 پاسخ 18 امتیاز

یوکاریوت از دو کلمه یو(حقیقی)+کاریوت(هسته) تشکیل شده که در واقع سلولهایی هستند که دارای هسته حقیقی هستند که ماده وراثتی درون این هسته محصور شده. پروکاریوت از دو کلمه پرو(پیش)+کاریوت(هسته) تشکیل شده که یعنی سلولی که ماده وراثتی در آن در هسته سازمان یافته قرار نداره و درون سیتوپلاسم اون پخش شده است.