تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

نیرویی که دو جسمی که رو هم حرکت میکنند به یکدیگر وارد میکنند

   Mehran Best MSNM
  9 فروردین 15:36

23 پرسش 142 پاسخ 447 امتیاز
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

جسم A روی جسم B حرکت می‌کند و بین آن‌ها اصطکاک وجود دارد. اگر MB=2MA باشد، نسبت نیرویی که جسم A به جسم B وارد می‌کند، به نیرویی که جسم B به جسم A وارد می‌کند کدام است؟

1-کوچک‌تر از یک
2-بزرگ‌تر از یک
3- برابر یک
4-برابر دو


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   Sti :) شمارش تا ۱۳ روز دیگه .
9 فروردین 16:02

15 پرسش 224 پاسخ 1033 امتیاز

میشه گزینه ۳
چون طبق قانون سوم نیوتون(کنش و واکنش) همون میزانی که جسم A به B وارد میکنه به همون میزان هم جسم B به A وارد میکنه

1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   NAFAS MSNM
9 فروردین 16:16

7 پرسش 53 پاسخ 422 امتیاز

جواب میشه گزینه ۳
پاسخ تشریحی: چون طبق قانون سوم نیوتون نیرویی که دو جسم به یکدیکر وارد میکنند برابر و در جهت مخالف یکدیگر است