تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

محاسبه انرژی جنبشی گلوله بعد از 4 متر سقوط

   ✖ـــ FWTX ـــ✖
  9 فروردین 13:52

165 پرسش 365 پاسخ 3410 امتیاز
فیزیک (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

_گلوله ای از رتفاع 20m سطح زمین با تندی اولیه 4m/s در راستای قائم رو ب پایین پرتاب میشود؛
انرژی جنبشی گلوله بعد از 4m پایین آمدن چند برابر میشود؟!

(از مقاومت هوا صرفنظر شود..!)


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   R Z
9 فروردین 17:22

0 پرسش 8 پاسخ 38 امتیاز


U1+K1=U2+K2 بعد میشهm*10*20+1/2*m*4^2=m*10*16+1/2*m*v^2 کهmها خط خورده و میشه 200+8=160+1/2v^2 پس v^2میشه96 درنتیجهvمیشه9.797 بعد حساب کن چند برابر میشه

2  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   
9 فروردین 17:55

1 پرسش 286 پاسخ 1763 امتیاز

باسلام انرژی مکانیکی در آن لحظه برابر با
200m+8m=208m
وقتی 4 متر پایین می‌آید برابر با 160m+x
خب x بنا به پایستگی انرژی مکانیکی برابر با 48m می شود که اگر در رابطه سرعت قرار داده شود رادیکال 96
حاصل می‌شود رادیکال 96 تقسیم بر4

   *•.¸♡ ɨɢʀɛɢ ♡¸.•* .
9 فروردین 14:01

4 پرسش 64 پاسخ 153 امتیاز

میشه 21؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

   عباس ابراهیمی علویجه
10 فروردین 23:32

0 پرسش 16 پاسخ 14 امتیاز

انرژی جنبشی بعد از 4متر پایین آمدن 6برابر میشود

   Alireza Golestani
9 فروردین 14:20

10 پرسش 86 پاسخ 131 امتیاز

سلام

جواب میشه 21

موفق باشی...