{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

تشبیه‌های بیت زیر چیست؟

    فاطمه hhhh
  بروزرسانی 12 مهر 10:42

3 پرسش 14 پاسخ 352 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری کنکور سراسری ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی تخصصی

خرده ی انجم ندارد رونقی در کوی صبح ،،، مهره ی خورشید شایسته است بر بازوی صبح تشبیهات این بیت کدام اند؟ خود پاسخنامه گفته یکی ولی به نظرم دو تا داره


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.