{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

نقش دستوری کلمات داده شده با توجه به بیت شعر بنویسید.

    ابوالفضل ظفرابادی
  بروزرسانی 12 مهر 10:43

19 پرسش 9 پاسخ 6K امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دهم علوم ریاضی فارسی (1)

هر آن وصفی که گویم بیش از آنی یقین دارم که بی شک جان جانی هر آن وصفی: بیش : یقین: جان جان:


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.