گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

چطوری می‌توانیم با استفاده از فرمول و یکاهای اصلی دستگاه SI (بین المللی یکاها)، کمیت انرژی، فشار و نیرو را حساب کنیم؟

    زهرا اسماعیلی
  بروزرسانی 12 مهر 10:43

18 پرسش 236 پاسخ 23.2K امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دهم علوم تجربی فیزیک (1)

چطوری میتونیم با استفاده از فرمول و یکاهای اصلی دستگاه SI (بین المللی یکاها) ، کمیت انرژی ، فشار و نیرو را حساب کنیم


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.