{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

در یون حاصل از منیزیم با عدد جرمی 165 اختلاف نوترون برابر 6 است و تعداد الکترون‌ها سه تا کمتر از پرتون‌ها است. عدد اتمی را بدست آورید.

    Sareh Eskandarzadeh
  بروزرسانی 12 مهر 10:46

4 پرسش 16 پاسخ 627 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دهم علوم تجربی شیمی (1)

در یون حاصل از منیزیم با عدد جرمی 165 اختلاف نوترون برابر 6 است و تعداد الکترون ها سه تا کمتر از پرتون ها است عدد اتمی را بدست آورید


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.