{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

شمار نوترون‌ها و عدد اتمی را بدست آورید.

    Sheyda Shiri
  بروزرسانی 12 مهر 10:49

1 پرسش 0 پاسخ 31 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دهم علوم تجربی شیمی (1)

اگر اختلاف شمار الکترون و نوترون در یون2بارمنفی باعدد جرمی79برابر9باشد شمار نوترون ها و عدد اتمی را بدست آورید ممنون


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.