گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

هر یک از موارد زیر را به دست آورید.

    دنی کیانی
  بروزرسانی 11 مهر 20:01

2 پرسش 0 پاسخ 38 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دهم علوم ریاضی ریاضی (1)

اگر U مجموعه مرجع باشد و A و Bزیر مجموعه های آن باشد ب طوری که 50=n(U) و 12= n(A) و31= (B اشتراک n(A و,5=(BاجتماعA )nهر یک از موارد زیر را ب دست آورید الف = (B. )n ب =(A`)n ج= (A` اشتراک B) n د= `(B_A)n میشه کمکم کنید این سوال رو حل کنم ?


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.