{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

تعداد اعضای اجتماع مجموعه جدید a با مجموعه قبلی B کدام است؟

    دنی کیانی
  بروزرسانی 11 مهر 20:03

2 پرسش 0 پاسخ 38 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دهم علوم ریاضی ریاضی (1)

ای دارامجموعه A ی 30 عضو و مجموعهB دارای 25 عضو و اشتراک آنها 12 عضو دارد اگر 14 عضو از a کم شود از اشتراک آنها 7 عضو کم شود تعداد اعضای اجتماع مجموعه جدید a با مجموعه قبلی B کدام است


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.