{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

بعد از مشاهده فرفره‌ها چه پرسشی برای بچه‌ها ایجاد شد؟

    najiallah anvari
  بروزرسانی 11 مهر 20:12

1 پرسش 1 پاسخ 145 امتیاز
دبستان پنجم علوم تجربی

بعد مشاهده فرفره ها چه پرسشی برای بچه ها این شد جواب آن چیست


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.