تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

نقاط مربوط به صداهای قلب در نوار قلب

    AMIRHOSSEIN SALEHI
  8 فروردین 12:02

1 پرسش 5 پاسخ 10 امتیاز
زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

لطف کنید بچه ها ی عزیز ومعلمان گرامی سوال من را حل کنید که در مورد نوار قلب می باشد؟


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   علی حسینی
8 فروردین 15:40

7 پرسش 49 پاسخ 355 امتیاز

نقطه dدر استراحن عمومی و نقطهa در انقباض دهلیز ها است

1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   علی حسینی
8 فروردین 15:37

7 پرسش 49 پاسخ 355 امتیاز

گزینه2....................................

   Who am I?
9 فروردین 14:51

4 پرسش 5 پاسخ 44 امتیاز

از نقطه B تا نقطه C صدای اول شنیده میشه که مشخصات اون قوی،گنگ و طولانی تر
(حذف گزینه 1)

در زمان استراحت عمومی و انقباض دهلیزی سلول های ماهیچه ای بطنی در حال استراحت (درستی گزینه 2)

در زمان پیان نقطه P پیام به گره دوم می رسد (گزینه 3 دیگه کلا غلط)

در ادامه گزینه 3 که تو گزینه 4 اومده گره دوم دوم پیام رو برای مدتی نگه میداره(از پایان نقطه P تا نقطه شروع موج QR) پس گزینه 4 هم غلطه


   محمد جواد *********
9 فروردین 12:09

2 پرسش 36 پاسخ 175 امتیاز

گزینه3..............................................

   خدارو دارم هعی
8 فروردین 16:26

17 پرسش 16 پاسخ 100 امتیاز

گزینه دو.......................................