{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

در دنبالهٔ مقابل عدد صدم چند است؟

    دیانا قادری
  بروزرسانی 11 مهر 20:15

2 پرسش 0 پاسخ 112 امتیاز
دبستان ششم ریاضی

در دنباله ی مقابل عدد صدم چنداست؟ ......,2,5,10,17,26 A:10000 B:10001 C:9999 1001:D رابطه هم بگید الگو فرد هیت یا زوج؟ چجوری باید حلش کرد؟؟؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.