{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

سه مجموعه (3-n) عضوی‌، (1-n) عضوی، (n_2) عضوی، روی 164 زیرمجموعه دارد مقدار n چقدر است؟

    mastana amene
  بروزرسانی 11 مهر 21:03

1 پرسش 0 پاسخ 24 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دهم علوم تجربی ریاضی (1)

برای به دست آورد زیر مجموعه از 2به توان n استفاده می کنیم.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.