{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

با رقم‌های 2،5 و 0 چند عدد سه رقمی می‌توان ساخت؟

    پریچهر السادات غفاری
  بروزرسانی 11 مهر 0:35

3 پرسش 10 پاسخ 803 امتیاز
دبستان دوم ریاضی

با رقم های 2،5 و 0 چند عدد سه رقمی می توانی بسازی ؟ آن ها را بنویس .


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.