{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

کدام یک از این گزینه‌ها ترکیب‌های وصفی و اضافی است؟

    آیلین مرادی
  بروزرسانی 10 مهر 11:32

3 پرسش 0 پاسخ 326 امتیاز
دبستان پنجم فارسی

1.درخت سبز 2.دامن تنگ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.