{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

فراوان‌ترین یاخته‌های معده کدام‌اند؟

    Ayda Niya
  بروزرسانی 10 مهر 11:25

4 پرسش 11 پاسخ 1.3K امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری کنکور سراسری علوم تجربی زیست شناسی

در غده معده فراوان ترین یاخته، یاخته ترشح کننده مخاطی هست در کل حفره و غده فراوان ترین یاخته پوششی سطحیه یا ترشح کننده ماده مخاطی؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.