{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

الگوی 1.4.20.120 چند می‌شود؟

    Amir Hajizadeh
  بروزرسانی 10 مهر 11:36

1 پرسش 0 پاسخ 43 امتیاز
دبستان ششم ریاضی

الگوی 1.4.20.120چند میشود من کلاس ششم هستم این یک ماه که مرا در گیر کرده


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.