{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

کدام مجموعهٔ زیر تهی است؟

    atena aa
  بروزرسانی 9 مهر 11:02

1 پرسش 0 پاسخ 45 امتیاز
دوره اول متوسطه نهم ریاضی

کدام مجموعه تهی است؟ 1_ مجموعه اعداد طبیعی بین منفی 1 و 1 2_مجموعه اعداد صحیح بین منفی 1 و 1


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.