گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

جسمی با بار الکتریکی مثبت را در مجاورت جسم رسانای m قرار می‌دهیم، کیلد k را می‌بندیم و پس از چند لحظه کلید را باز می‌کنیم در این حالت جسم رسانای m:

    ندا رسولی
  بروزرسانی 9 مهر 11:50

2 پرسش 0 پاسخ 154 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی فیزیک (2)

جسمی با بار الکتریکی مثبت را در مجاورت جسم رسانای m قرار میدهیم،کیلدkرا میبندیم و پس از چند لحظه کلید را باز میکنیم در این حالت جسم رسانایm: 1)بار الکتریکی منفی پیدا میکند. 2)بار الکتریکی مثبت پیدا میکند. 3)بستگی به بار اولیه mدارد. خنثی می‌ماند. (با توضیح لطفاً)


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.