{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

اگر x و y گنگ باشد، آنگاه x به توان y گنگ است؟

    مهکامه عسکری
  بروزرسانی 8 مهر 11:14

2 پرسش 0 پاسخ 36 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی ریاضیات گسسته

اگر x و y گنگ باشد، آنگاه x به توان y گنگ است چرا اینجوری میشه؟؟؟ تو ماشین حساب 2میشه


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.