{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

یاخته پشتیبان (نوروگلیا) در ساخت غلاف میلین تقسیم می‌شود یا کشیده می‌شود؟

    Parisa ۸۵
  بروزرسانی 8 مهر 11:26

1 پرسش 0 پاسخ 32 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی زیست شناسی (2)

یاخته پشتیبان (نوروگلیا)در ساخت غلاف میلین تقسیم می شود یا کشیده می شود؟ به طور کلی توانایی کدام یکی را دارد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.