{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

آیا می‌توان بزرگ‌ترین عدد گویای یک رقمی را نوشت‌؟ چرا؟

    Joly Park
  بروزرسانی 8 مهر 11:26

1 پرسش 0 پاسخ 31 امتیاز
دوره اول متوسطه هشتم ریاضی

آیا می‌توان بزرگ ترین عدد گویای یک رقمی را نوشت ؟چرا


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.