لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

چگونه می توان جرم یک گاز را اندازه گرفت ؟

   امیرحسین خواجه زاده
  7 فروردین 17:15

علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه

به نظرشما چگونه می توان جرم یک گاز را اندازه گرفت ؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   پوریا مهدی پور
  7 فروردین 19:27

بله میتوان ولی باید ترازو حتی حتی واحد یک ده هزارم رو هم بگیرد.البته باید ابتدا جرم ظرفی که گاز در ان قرار دارد را بگیذیم تا سپس از جرم کل کم کنیم.

موفق باشید