{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

لطفا سریع پاسخ دهید....

    نازنین ملکی
  بروزرسانی 7 مهر 19:33

16 پرسش 12 پاسخ 2K امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی شیمی (2)

چه تعداد از موارد زیر برای تکمیل جمله داده شده مناسب نیست؟ (با ذکر دلیل بگویید)


تصویر ضمیمه سوال: چه تعداد از موارد زیر برای تکمیل جمله داده شده مناسب نیست؟
(با ذکر دلیل بگویید)
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.