{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

موازنه را حل کنید. NH3----NH4-N2

    saman hooshmande
  بروزرسانی 6 مهر 9:34

1 پرسش 0 پاسخ 22 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دهم علوم تجربی شیمی (1)

(این موازنه یک نکته دارد) ولی من آن را پیدا نکردم و با هر روشی رفتم نمیشه.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.