{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

عدد اتمی، عددجرمی، تعدادنوترون و تعداد الکترون را مشخص کنید.

    Nazanin Sharifi
  بروزرسانی 6 مهر 9:52

1 پرسش 2 پاسخ 51 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دهم علوم تجربی شیمی (1)

در یون 5بار مثبت عنصری مجموع تعداد نوترون ها و الکترون ها برار118است و تعداد پروتون ها 1واحد کمتر از تعداد نوترون ها می باشد عدد اتمی،عددجرمی،تعدادنوترونو تعداد الکترون را مشخص کنید


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.