{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

چند مجموعه مانند A می‌توان نوشت که رابطهٔ [ 10,...2,1] زیرمجموعهٔ A زیرمجموعهٔ [ 8,6,4,2] برای آن برقرار باشد‌؟

    Mobina Maleki
  بروزرسانی 6 مهر 9:55

1 پرسش 2 پاسخ 36 امتیاز
دوره اول متوسطه نهم ریاضی

چند مجموعه مانند A می توان نوشت که رابطه ی [ 10,...2,1] زیرمجموعه ی A زیرمجموعه ی [ 8,6,4,2] برای آن برقرار باشد ؟


تصویر ضمیمه سوال: چند مجموعه مانند A می توان نوشت که رابطه ی [ 10,...2,1] زیرمجموعه ی A زیرمجموعه ی [ 8,6,4,2] برای آن برقرار باشد ؟
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.