{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

عدد اتمی این عنصر چند است؟

    مرتضی احمدی
  بروزرسانی 6 مهر 10:07

1 پرسش 1 پاسخ 41 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دهم علوم تجربی شیمی (1)

اگر نسبت تعداد نوترون ها به الکترون ها در اتم خنثی از عنصری 8/7باشد و اختلاف تعداد پروتون و نوترون ها برابر 5 باشد عدد اتمی این عنصر چند است


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.