{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

در سوال زیر، مقدار a را پیدا کنید.

    سایه نا
  بروزرسانی 6 مهر 10:08

1 پرسش 0 پاسخ 21 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دهم علوم ریاضی هندسه (1)

زاویه OXY=60 ابتدا به مرکز O کمانی به شعاع واحد رسم می‌کنیم تا Ox و Oy را در A و B قطع کند. سپس به مرکزهای A و B دو کمان به شعاع‌های آر که a


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.