گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

اگر هواپیمایی از مبدأ خود به هوا رفته و بدون تغییر در آنجا بماند بعد اینکه فرود بیاید چرا به همان مبدأ فرود می‌آید؟

    امیر احسان کربلایی حسینی
  بروزرسانی 6 مهر 10:09

2 پرسش 0 پاسخ 115 امتیاز
دوره اول متوسطه نهم علوم تجربی

اگر هواپیمایی از مبدأ خود به هوا رفته و بدون تغییر در آنجا بماند بعد اینکه فرود بیاید چرا به همان مبدأ فرود می آید در صورتیکه زمین درحال گردش است


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.