{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

60 درصد از عددی برابر با 3900 است‌. 20 درصد از آن عدد برابر چند است؟

    نازی حسینی
  بروزرسانی 5 مهر 18:43

1 پرسش 0 پاسخ 224 امتیاز
دبستان پنجم ریاضی

60 درصد از عددی برابر با 3900 است . 20 درصد از ان عدد برابر چند است؟؟ پروانه ب دستور پزشک روزی 4 وعده و درهر وعده 8 سی سی شربت سرماخوردگی میخورد بعد از 3 هفته چند لیتر شربت سرماخوردگی نوشیده است ؟؟ نجاری برای ساخت یک تکه میز 3 قطعه چوب ب انداره های 1/5،،،3/2،،،1/39متر را برید او چند متر چوب برش زده است ؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.