{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

2 مول اتانول چند مول کربن است؟

    امیر محمدی اقدم
  بروزرسانی 5 مهر 10:29

1 پرسش 0 پاسخ 31 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم ریاضی شیمی (2)

2 مول اتانول چند مول کربن است؟ینینینیمیمی


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.