{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

آیا در سیرابی گوارش شیمایی داریم؟

    Smyh Karim
  بروزرسانی 4 مهر 23:12

1 پرسش 0 پاسخ 6 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری کنکور سراسری علوم تجربی زیست شناسی

توخیلی سبز گفته که گوارش شیمیایی داریم تو سیرابی ولی فک کنم توسیرابی گوارش میکروبی داریم و گوارش شیمیای توشیر دانه


تصویر ضمیمه سوال: توخیلی سبز گفته که گوارش شیمیایی داریم تو سیرابی 
ولی فک کنم توسیرابی گوارش میکروبی داریم و گوارش شیمیای توشیر دانه
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.