{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

چرا بعضی فعل‌های ماضی در اولشان حرف «ت» می‌آید؟

    Yegan Rad
  بروزرسانی 4 مهر 10:26

1 پرسش 0 پاسخ 92 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دهم ادبیات و علوم انسانی عربی (1)

چرا بعضی از فعل های ماضی اول ت میاد ؟؟ مگه فرمول این نبود که ت و ی اول فعل های مضارع میاد؟؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.