{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

آیا سدیم را می‌توان در الکل نگه داشت؟

    Aylar Kh
  بروزرسانی 4 مهر 10:27

1 پرسش 0 پاسخ 51 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم ریاضی شیمی (2)

به نظرتان آیا سدیم را می توان در الکل نگه داشت؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.