{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

چجوری باید کیلوگرم رو به ژول تبدیل کنیم؟

    Asal Safinia
  3 مهر 19:42

1 پرسش 0 پاسخ 37 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دهم علوم تجربی شیمی (1)

سوالم اینه ک در یک واکنش هسته ای یک هزارم گرم جرم به انرژی تبدیل میشود انرژی ازاد شده بر حسب کیلوژول رو حساب کنید؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.