گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

آیا بازه [7و5) زیر مجموعه عدد گویاست؟

    زهرا هزاره ای
  بروزرسانی 4 مهر 10:28

1 پرسش 0 پاسخ 39 امتیاز
دوره دوم متوسطه- نظری دهم علوم تجربی ریاضی (1)

یه سوال میشه جواب بدین باز ها زیر. مجموعه عدد گویان?


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.