{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

چند نمونه جاندار پریاخته‌ای نام ببرید.

    مریم قلندری
  بروزرسانی 4 مهر 10:28

3 پرسش 8 پاسخ 621 امتیاز
دوره اول متوسطه هفتم علوم تجربی

من جانور تک یاخته ای می شناسم اما بجز انسان می خواهم نمونه های دیگری را بدانم


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.