{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

جواب معادله × به توان دو -8 مساوی صفر کدام گزینه است؟

    یاسمن قنبرزاده
  بروزرسانی 4 مهر 10:34

1 پرسش 1 پاسخ 42 امتیاز
دوره اول متوسطه نهم ریاضی

جواب معادله ×به توان دو +8 مساوی صفر کدام گزینه است؟ گزینه اول: مجموعه چهار و منفی چهار گزینه دو: مجموعه منفی دو و دو گزینه سه:سه و منفی سه گزینه چهار:مجموعه تهی


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.