{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

چقدر احتمال دارد که هیچ کدام از گوی‌ها سفید کنار هم نباشد؟

    محدثه روشن
  بروزرسانی 4 مهر 10:34

2 پرسش 0 پاسخ 33 امتیاز
دوره اول متوسطه نهم ریاضی

سه گوی سفید و پنج گوی سیاه داریم میخواهیم انها را در یک خط کنار هم قرار دهیم چقدر احتمال دارد که هیچ کدام از گوی ها سفید کنار هم نباشد؟ گزینه ها. 1=9/4 2=5/14 3=6/14 4=1/2


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
جدید‌ترین پاسخ‌ها بهترین پاسخ‌ها

پاسخ ها: {{ repliesNum }}

    {{ reply.name }}
  بروزرسانی {{ reply.update_jalali }}   {{ reply.subdate_jalali }}

پاسخ انتخاب شده
در پاسخ به: {{ reply.reply_to.name }}
در پاسخ به
این پیام حذف شده است.